ALV

Algemene Leden Vergadering

Let op; de stukken van de ALV staan op extranet. Om deze te kunnen inzien moet je eerst inloggen op mijnNKBV.