Jeugdklimmen NKBV Midden-Nederland

 Algemene informatie

NKBV Midden-Nederland organiseert voor haar jeugdleden van 8 t/m 16 jaar het “jeugdklimmen”. Ons doel is kinderen op een leuke manier veilig binnen en buiten te leren klimmen. Hoewel we zeker ook aandacht schenken aan techniek, zijn bewustwording en veiligheid de belangrijkste doelen. Uiteindelijk willen we graag dat de kinderen zelfstandig binnen in een hal of buiten in rots veilig kunnen klimmen en voorklimmen.

Het programma verschilt daarmee van klimhallen, waar technisch klimmen meer aandacht krijgt. Leuk maken doen we het ook door een enthousiaste groep instructeurs, lekkers na afloop en speciale activiteiten zoals Sintklim en de klimweekenden in de Ardennen.

Groepsindeling en niveaus

Er zijn twee groepen. De kinderen worden zoveel als mogelijk ingedeeld naar klimniveau en naar leeftijd. Hoewel zeker geen doel op zich nemen we ook de NKBV klimvaardigheidsbewijzen (KVB) af. Wij zijn in de regel strenger dan de NKBV normen, omdat we willen dat de kids alles echt goed beheersen en we bij twijfel liever een jaartje wachten.

Er zijn drie niveau’s:

  • Indoor Toprope (IT): zelfstandig in een hal kunnen zekeren en klimmen in een toprope situatie (het touw hangt er al). In de meeste hallen geldt dat je met dit bewijs zelfstandig mag klimmen als je 12 jaar en ouder bent, ben je jonger dan moet er een volwassene in de hal aanwezig zijn voor toezicht.
  • Indoor Voorklimmen (IV): zelfstandig in een hal kunnen voorklimmen, inclusief ombouwen (het touw hangt er dus nog niet, veelal in buitenlandse klimhallen het geval). Ook hier geldt de grens van 12 jaar.
  • Outdoor Voorklimmen (OV): zelfstandig buiten (in rots) kunnen voorklimmen. Minimum leeftijd voor OV is 14 jaar.

Meedoen?

Klimsport is een veilige sport, mits goed geleerd en aandacht voor veiligheid. Kinderen zekeren elkaar, nadat we ze dat geleerd hebben en daarom is de leeftijdsgrens op 8 jaar gesteld hoewel kinderen van 4 al prima naar boven kunnen komen. In de eerste 2 lessen beoordelen we of we een kind in staat achten veilig te leren zekeren of dat het nog erg flierefluitend om zich heen kijkt. We houden ons het recht voor na 2x tegen de ouders te zeggen dat het kind nog een jaar moet wachten. We hopen daarbij op begrip.

Het jeugdklimmen is een activiteit van de NKBV voor leden. De deelnemers moeten dan ook lid zijn/worden van de NKBV. Verder is voor deelname aan de weekenden de NKBV bergsportverzekering verplicht. De verzekering is een unieke reisverzekering, die door het collectieve karakter een zeer lage premie heeft en toch een ruime reisverzekeringsdekking kent. Veel wandelaars en alpinisten zijn alleen om die reden al lid van de NKBV.

Zin om mee te doen? Meld je aan via jeugdklimmenmn@gmail.com