Vacatures

Vacatures

NKBV Midden-Nederland is op zoek naar een afgevaardigde, een voorzitter, een nieuw lid kascontrolecommissie en een vrijwilliger marketing/communicatie.

Vacature: 5x Afgevaardigde regio Midden-Nederland (VvA)

INLEIDING

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) is het hoogste orgaan van de NKBV. De leden van de VvA, de zogenaamde afgevaardigden, vertegenwoordigen alle leden die lid zijn van de vereniging. De VvA is het bestuurlijk “hart” van de NKBV. Afgevaardigden worden geïnformeerd over projecten en andere lopende zaken en worden gevraagd om oordeelsvorming hierover. Uiteindelijk is de VvA collectief verantwoordelijk voor de besluitvorming over o.a. het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de jaarrekening, de begroting, bestuurs- en commissieverkiezingen, de statuten en eventuele andere voorstellen die worden ingebracht.

Jaarlijks worden tenminste twee vergaderingen gehouden, in juni en november. Afgevaardigden worden benoemd voor een periode van een kalenderjaar, met een maximum van drie jaar. De benoeming vindt plaats in de regio- of sectievergadering.

ALGEMEEN PROFIEL AFGEVAARDIGDEN

Afgevaardigden van de NKBV zijn leden met een hart voor de vereniging, de klim- en bergsport en de bergen. Zij onderschrijven de missie en visie van de NKBV en zijn enthousiaste en toegewijde leden die het leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen. Zij handelen allen op basis van vertrouwen en samenwerking.

TAKEN EN VERWACHTINGEN

 • Is lid van de NKBV en heeft affiniteit met de onderwerpen die in bestuurlijk verband binnen de NKBV aan de orde komen.

 • Is goed geïnformeerd over de wensen en opvattingen van de (regionale) leden en is in staat deze in te zetten om zijn/haar rol als afgevaardigde effectief te benutten.

 • Is in staat om op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies te trekken.

 • Staat midden in de samenleving en is herkenbaar en toegankelijk voor de leden in de regio.

 • Draagt bij aan een gezamenlijk doel en deelt actief informatie en kennis met anderen.

 • Heeft een positief kritische houding en een constructieve inbreng.

 • Is bereid en in staat om voldoende tijd vrij te maken om de functie te vervullen.

COMPETENTIES
 • Oordeelsvorming

 • Besluitvormend

 • Omgevingsgerichtheid

 • Samenwerken

TIJDBESTEDING

 • Twee VvA vergadering per jaar, circa 5u per vergadering

 • Overleg met afgevaardigden, twee maal per jaar, circa 5u per jaar

Aanmelden kan via secretaris@midden-nederland.nkbv.nl

Vacature: voorzitter

Het bestuur van NKBV Regio Midden-Nederland zoekt versterking in de vorm van een voorzitter. De NKBV Regio Midden-Nederland is een actieve regio die bergsport in al haar facetten promoot in Midden-Nederland - grof gezegd groot Utrecht. Van sportklimwedstrijden tot buitenklimvakanties, van een seniorengroep tot jeugdklimmers, van dagwandelingen tot expeditieklimmen. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden en wordt ondersteund door verschillende commissies. Het bestuur komt ongeveer 1x per maand bij elkaar. Naast hun statutaire rol nemen de bestuursleden enkele portefeuilles voor hun rekening als jeugd, opleiding of klimmen. Onze voorzitter vertrekt voor een avontuur in het buitenland en we zoeken een voorzitter die ons energieke team wil komen versterken. De vereniging is heel actief en we zoeken iemand die daarin de spin in het web wil zijn. Aandacht voor onze vrijwilligers, de vele actieve clubs in onze regio, de relaties naar regionale en landelijke partners, houd jij alle lijntjes kort? Ken je iedereen al, of wil je een diepe duik de regionale bergsport in?

Wil jij ons helpen en samen mooie bergsportactiviteiten neerzetten? 

Neem dan contact op via voorzitter@midden-nederland.nkbv.nl voor een kennismaking.

Vacature: lid kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie controleert en adviseert op jaarlijkse basis de penningmeester. Deze controles bestaan uit de daadwerkelijke controle van de kas, maar ook over het volgen van boekhoudregels en de staat van de financiële administratie. Daarnaast adviseren de leden van de kascontrolecommissie het bestuur over te volgen financieel beleid en denken ze mee over verbeteringen van de inrichting van de administratie. De kascontrolecommissie komt 1x per jaar bij elkaar, bestaat uit enkele ervaren leden en zoekt een nieuw lid dat mee wil controleren en adviseren. Ervaring op het gebied van boekhouden en financiële administratie binnen een vereniging is gewenst.

Aanmelden kan via penningmeester@midden-nederland.nkbv.nl

Vervuld: vrijwilliger marketing/communicatie

Er is ontzettend veel te doen op het gebied van bergsport in de regio Midden-Nederland, maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen de informatie krijgt die ze nodig hebben, en ook niet meer dan dat? Hoe stemmen we de website, nieuwsbrief, facebook en andere social media en traditionele uitingen als posters/banners/flyers goed op elkaar af? Daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken. De NKBV regio beschikt over diverse communicatiekanalen die allemaal bemand worden, maar er is nog veel verbetering mogelijk en hulp is meer dan welkom. Vind jij het leuk om de communicatie en marketing van de NKBV regio Midden-Nederland een nieuwe impuls te geven? Help jij mee om te zorgen dat de duizenden NKBV leden in de regio niet overspoeld worden met informatie, maar wel de informatie krijgen die ze nodig hebben? Laat jij onze social media kanalen floreren? Laat het weten en ga samen met het bestuur en de verschillende commissies van de regio aan de slag.

Aanmelden kan via secretaris@midden-nederland.nkbv.nl