Veilig Sportklimaat

Iedere week beleef je samen met miljoenen andere Nederlanders waarschijnlijk veel plezier aan sport. Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de sfeer op en rond het veld, baan, wand of bad prima, maar zo nu en dan komt helaas ook ongewenst gedrag en soms zelfs agressie of geweld voor.

Wat is een veilig Sportklimaat

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn.

Voor een sportbond als de NKBV is het van belang dat onze jonge sporters hun sport veilig kunnen beoefenen. Zowel in technische zin, als in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. Op deze pagina lees je over gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon. Ook vind je alle informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag die vrijwilligers en trainers, die met jongeren en verstandelijk gehandicapten omgaan, moeten aanvragen.


Gedragsregels seksuele intimidatie

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De NKBV is lid van NOC*NSF, daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de klim- en bergsport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de NKBV activiteiten/trainingen organiseert.

Download het document Gedragsregels seksuele intimidatie.

Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt, zoals een vertrouwenscontactpersoon. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Download het document Vertrouwenscontactpersoon.

 

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen die ingezet kan worden om zorg te dragen voor deze veiligheid. Elke vrijwilliger die met jongeren werkt, moet zo'n VOG aanvragen. Het is een check om te zien of iemand eerder een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag.

Het aanvragen van een VOG is voor vrijwilligers en trainers gratis. NKBV wil dat haar vrijwilligers en trainers vanaf juni 2015 periodiek een VOG aanvragen als ze met jeugd en verstandelijk gehandicapten werken.

Voor onze regio kan de VOG aangevraagd worden door middel van het sturen van een mailbericht naar jeugdklimmenmn@gmail.com onder vermelding van

  • Volledige naam (voornamen en achternamen)
  • e- mailadres (waarop ik de link voor het aanvragen van de VOG naar je kan laten sturen)
  • geboortedatum (dag-maand-jaar)

 

Hoe gaat de NKBV regio MN om met de aanstelling van vrijwilligers?

Bij het voor het eerst inzetten van vrijwilligers met jeugd of verstandelijk gehandicapten volgt de NKBV regio Midden Nederland het Document aanstelling vrijwilligers.