Activiteiten overzicht

Klimsport - Jeugd

NKBV Midden-Nederland organiseert voor haar jeugdleden diverse activiteiten, trainingen en cursussen. Kijk wat de regio jou te bieden heeft voor zowel indoor als outdoor.

Klimactiviteiten Jeugd

Jeugdklimmen NKBV Midden-Nederland

Wij leren de jeugd van 8 t/m 16 jaar op een leuke manier veilig binnen en buiten klimmen.

Jeugdklimmen NKBV Midden-Nederland

  • Algemene informatie
  • Jaarprogramma
  • Materiaal
  • Techniektraining
  • Zekercursus voor ouders
  • Instructeur worden?

Algemene informatie

NKBV Midden-Nederland organiseert voor haar jeugdleden van 8 t/m 16 jaar het “jeugdklimmen”. Ons doel is kinderen op een leuke manier veilig binnen en buiten te leren klimmen. Hoewel we zeker ook aandacht schenken aan techniek, zijn bewustwording en veiligheid de belangrijkste doelen. Uiteindelijk willen we graag dat de kinderen zelfstandig binnen in een hal of buiten in rots veilig kunnen klimmen en voorklimmen.

Het programma verschilt daarmee van klimhallen, waar technisch klimmen meer aandacht krijgt. Leuk maken doen we het ook door een enthousiaste groep instructeurs, lekkers na afloop en speciale activiteiten zoals Sintklim en de klimweekenden in de Ardennen.

Groepsindeling en niveaus

Er zijn twee groepen. De kinderen worden zoveel als mogelijk ingedeeld naar klimniveau en naar leeftijd. Hoewel zeker geen doel op zich nemen we ook de NKBV klimvaardigheidsbewijzen (KVB) af. Wij zijn in de regel strenger dan de NKBV normen, omdat we willen dat de kids alles echt goed beheersen en we bij twijfel liever een jaartje wachten.

Er zijn drie niveau’s:

  • Indoor Toprope (IT): zelfstandig in een hal kunnen zekeren en klimmen in een toprope situatie (het touw hangt er al). In de meeste hallen geldt dat je met dit bewijs zelfstandig mag klimmen als je 12 jaar en ouder bent, ben je jonger dan moet er een volwassene in de hal aanwezig zijn voor toezicht.
  • Indoor Voorklimmen (IV): zelfstandig in een hal kunnen voorklimmen, inclusief ombouwen (het touw hangt er dus nog niet, veelal in buitenlandse klimhallen het geval). Ook hier geldt de grens van 12 jaar.
  • Outdoor Voorklimmen (OV): zelfstandig buiten (in rots) kunnen voorklimmen. Minimum leeftijd voor OV is 14 jaar.

Meedoen?

Klimsport is een veilige sport, mits goed geleerd en aandacht voor veiligheid. Kinderen zekeren elkaar, nadat we ze dat geleerd hebben en daarom is de leeftijdsgrens op 8 jaar gesteld hoewel kinderen van 4 al prima naar boven kunnen komen. In de eerste 2 lessen beoordelen we of we een kind in staat achten veilig te leren zekeren of dat het nog erg flierefluitend om zich heen kijkt. We houden ons het recht voor na 2x tegen de ouders te zeggen dat het kind nog een jaar moet wachten. We hopen daarbij op begrip.

Het jeugdklimmen is een activiteit van de NKBV voor leden. De deelnemers moeten dan ook lid zijn/worden van de NKBV. Verder is voor deelname aan de weekenden de NKBV bergsportverzekering verplicht. De verzekering is een unieke reisverzekering, die door het collectieve karakter een zeer lage premie heeft en toch een ruime reisverzekeringsdekking kent. Veel wandelaars en alpinisten zijn alleen om die reden al lid van de NKBV.

Zin om mee te doen? Meld je aan via jeugdklimmenmn@gmail.com


Ouder-kind klimmen Nieuwegein

Altijd al met je eigen gezin willen klimmen? We kunnen je leren veilig te klimmen.

Ouder-kind klimmen Nieuwegein:
Altijd al met je eigen gezin willen klimmen, maar ontbreekt de tijd om het elke week te doen? De Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging regio Midden-Nederland biedt maandelijkse cursussen aan, voor beginners én gevorderden. Zowel ouders als kinderen kunnen leren klimmen en zekeren. Het is voor de ouders ook mogelijk om te leren zekeren zonder zelf ook te klimmen.

Cursusdata ouder-kind klimmen Klimmuur Utrecht:
1 keer per maand op zondagochtend, 10:00-12:00
Locatie: Klimmuur Utrecht, Vlampijpstraat 79, Utrecht

2023:
10 september
8 oktober
5 november
10 december
2024:
14 januari

Cursusdata ouder-kind klimmen Mountain Network Nieuwegein:
1 keer per maand op zondagochtend, 10:00-12:00
Locatie: Mountain Network, Blokhoeve 12, Nieuwegein

2024:
11 februari
17 maart
14 april
13 mei
2 juni

Voor het nieuwe seizoen 2023/2024 zijn er nog plekken beschikbaar! Wil je een keer meekijken of meedoen? Meld je dan snel aan bij Marianne via ouderkindklimmen@midden-nederland.nkbv.nl.

Er is gekozen voor twee verschillende locaties . Elk hal heeft zijn eigen sfeer en leermomenten en we wilden iedereen daarvan laten kennis maken

Indoor Toprope:

Voor nieuwe cursisten, jeugd vanaf 8 jaar en hun ouder(s), is er de cursus Indoor Toprope. Je leert de basishandelingen die noodzakelijk zijn om veilig de sport uit te kunnen oefenen. We doen dit in een ontspannen sfeer en houden rekening met het speelse gedrag van jonge kinderen. De cursus wordt afgesloten met een examen en je ontvangt het klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope waarmee in elke hal in Nederland geklommen mag worden.

Techniekcursus:

Voor deelnemers die doorgaan en beter willen leren klimmen is er de techniekcursus. Tips & tricks om makkelijker de routes door te komen zonder snelle verzuring in de armen. Het klimmen naar een hoger niveau brengen en nog meer uitdagingen aan kunnen gaan. Geen examen in deze cursus maar je ontvangt wel het certificaat “Techniek & Tactiek Training”.

Indoor Voorklimcursus:

Voor degenen die al langer bij ons zijn (in principe vanaf 3e jaar) breiden we (onder voorbehoud van de aanwezigheid van een voorkliminstructeur) het aanbod uit met de voorklimcursus. Voor deelname aan deze cursus is 5b/5c en minimaal 2 jaar klimmen, vereist. Deze cursus zal in de 3e les beginnen, wordt afgesloten met een examen, bij goed gevolg ontvang je het klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen. Bij interesse voor deze cursus wordt er in de eerste 2 lessen gekeken of het klimniveau voldoende is.

Materiaal:

Er zijn gordels en zekerapparaten beschikbaar tijdens de cursussen. Klimschoenen zijn tegen betaling te huur in de klimhal.

Kosten:

Eén ervaringsles gratis. Het doel van deze les is dat de niet-klimmende ouder enigszins weet wat het kind gaat leren en beleven. Er hoeft niet geklommen te worden in deze les, maar het mag natuurlijk wel.

De kosten bedragen €85 per (deel van) het lopende schooljaar van september-juni voor elk kind of ouder die mee klimt en/of leert zekeren. Betalen gebeurt via automatische incasso. Na de eerste kennismakingsles maken we de aanmelding definitief door het incassoformulier in te vullen en te ondertekenen. In januari worden de kosten afgeschreven voor het hele schooljaar.

Aanmelden cursus:

Meld je aan bij Marianne via ouderkindklimmen@midden-nederland.nkbv.nl.

Nieuwe aanmeldingen komen op de lijst voor seizoen 2022/2023 te staan, als er mensen afvallen wordt de lijst met de nieuwe inschrijvingen aangevuld.

NKBV lidmaatschap:

Deze cursussen worden gesubsidieerd door de NKBV en gegeven door vrijwilligers van de NKBV regio Midden-Nederland. De NKBV regio is een ondervereniging van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. Lidmaatschap van de NKBV is verplicht voor deelnemende ouders en kinderen. Je kunt met je lidmaatschap ook goedkoop een goede doorlopende reis- en bergsport-verzekering afsluiten.